Tarz

Rörelsen, som gömde sig i Karpaterna och aldrig var med i den politiskt framtvingade avel som fick alla att bli mörkhåriga och brunögda, dyrkade sina gamla ideal och var till slut så stor att den kunde slå till. Den annekterade Cesco Asterien, tog över den gigantiska anläggningen inklusive dess forskare och utrustning, och forskade fram gammal teknik som varit förbjuden sedan länge. Rörelsen avlade också fram sin ariska ras, och gjorde sig beredd för krig. Människorna i rörelsen kallade sig Herrefolket, och deras armé hette Die Herrenvolk.

Zarko Tarz är den general i die Herrenvolk som till sist tar över och blir deras enade ledare. Han är en muskulös man med kalt huvud och hänsynslös natur, och styr över både die Herrenvolk och regionens alla dödsläger. General Tarz bor i Högborgen i Pandor i östra Cesco Asterien tillsammans med en utvald skara militärer och deras män och kvinnor. Tarz kvinna heter Judi Farko och hon kan räkna sina anor tillbaka till de allra första herrefolkarna. Hennes far är oerhört mäktig, men verkar i det fördolda.