Piero

Vid första anblicken är Piero en tanig och lättsam pojkvasker som dyrkar marken Laban går på. En första anblick säger dock sällan hela sanningen. Piero är son till en av Olympos tjuvar, och står längst ner på samhällsstegen. Fel av mig. Spillrorna står under honom, och längst ner står stadens freak. Dora. Piero, tjuvens son, anses i alla fall så gott som värdelös och innehar det sämsta arbetet. Spillrorna är alltid höga, så de kan inte arbeta, och freaket får inte. Vad det sämsta arbetet är? Det är att skyffla upp avföringen under toaletterna och sprida ut det på den odling som föder alla i Olympo. 

Om Styrelsen i Olympo tagit reda på mer om Piero, hade de fått veta att han är en teknisk naturbegåvning och mycket klurig. Laban är kanske den enda som faktiskt förstår det.