Lora

Lora är lika gammal som Thorbi, och har precis som han fräknar och lockigt hår. De är ett par, trots att det är förbjudet i Olympo (Styrelsen bestämmer vem som ska leva med vem, och det först när de fyllt arton år. Att de bestämmer det har med inavelsrisken att göra). Vidare är Lora lika fördomsfull som Thorbi och de flesta i Olympo, men Lora är lugnare än Thorbi och egentligen ganska hemkär.