Ask

Förutom den gamla uttjänta stadion och flickan med fel färger visste jag en sak till när jag började skriva Flykten från Olympo. Någonstans i Europa fanns en stor anläggning, där det forskades om de olika människoraserna. Jag hade en vag tanke om Zern, men inte beläget i Schweiz, utan någonstans i södra Österrike om man går efter dagens Europakarta. I mitt framtida Europa förbjöds alla länder. Långt före Flykten från Olympos början fanns inga gränser alls, men under tidens gång kom regionerna, och anläggningen, som togs över av en rörelse som döpte om den till The Pure Breed Plant, ligger i sydvästra Cesco Asterien. Om man tittar på min Purebred/Jakten-karta, ser man att Cesco Asterien förr var länderna Österrike, Tjeckien och Slovakien. I mitt framtida Europa är alla språk förutom engelska förbjudna, så namnen på regionerna är hopslagningar av ländernas engelska namn.

Förr forskades det om de gamla människoraserna, deras språk och kultur samt gammal teknik i anläggningen. När Flykten från Olympo tar sin början är forskningen koncentrerad till gammal, i många fall förbjuden, teknik, och den enda människorasen som avlas fram är den ariska. Om man är blåögd hävdar rörelsen att man är en purebred. De som avlas fram och föds i anläggningen The Pure Breed Plant kallas äkta purebreds. Ask är en sådan.

Lång, smal och oerhört ljus är han, min charmiga, arroganta Ask. Namnet kommer från hans avelslinje, som är den skandinaviska. Alla barn föds ur artificiella livmödrar och får samma namn som sin far eller mor, med en egen, unik sifferbeteckning efter namnet. Barnen växer upp på anläggningen, och deras utbildning är ren hjärntvättning. Rörelsen behöver många soldater till kriget de ämnar starta. Europa ska bli deras, och alla mixade ska bli deras tjänare. Vissa måste dock dö, som krymplingar, homosexuella och judar. Det vet de, för det står i de urgamla skrifterna de sparat under seklernas gång, när de höll sig undan från den stora rasmixningen.

När Dora kidnappas och förs till anläggningen för att ingå i rörelsens avelsprogram, träffar hon Ask. Han förälskar sig häftigt i henne, men frågan är, älskar han henne så mycket att han vågar trotsa rörelsen och hjälpa henne?